English | Kontakt
Hľadaj:

Užitočné linky

 
  • UNIDO Technology Foresight - celosvetová inticiatíva technology foresight Organizácie spojených národov pre priemyselný rozvoj UNIDO
  • FOR-LEARN Online Foresight Guide - Nástroj Inštitútu pre predvídanie technológií Spoločného výskumného centra Európskej Komisie (JRC-IPTS), využívaný ako základná referencia pre výučbu a školenia na tému technology foresight
  • FORERA - foresight v Európskom výskumnom priestore
  • Science and Technology Foresight - foresight v 7. Rámcovom programe ES pre výskum a vývoj technológií
  • EFMN - European Foresight Monitoring Network - sleduje prebiehajúce a vznikajúce foresight aktivity v Európe a šíri o nich informácie


 
 
Aktuality
Realizujeme projekt I-SICS - podporujeme Social entrepreneurship a inovácie v sociálnej oblasti !
Realizujeme aktivity na podporu inovácií v sociálnej oblasti za účelom rozvoja nových foriem podnikania.
viac »


EVENT - Brokerage Event Food and Agriculture 2014 !!
Srdečne pozývame podniky a organizácie pôsobiace v oblastiach poľnohospodárstva a spracovania potravín na Brokerage Event, ktorý sa uskutoční 21. augusta 2014 počas výstavy Agrokomplex 2014.
viac »


Záverečná konferencia projektu InNOBorder !!
17. september 2013 - Záverečná konferencia projektu InNOBorder sa uskutoční priestoroch hotela Imperial v Ostrave v Českej republike.
viac »


Podpora podnikania, výskumu a inovácií
Sieť Enterprise Europe Network úspešne funguje aj naďalej.
viac »