English | Kontakt
Hľadaj:

Naše skúsenosti

 

Naše skúsenosti v oblasti technology foresight:

  • implementácia medzinárodných projektov využívajúcich nástroj foresight v rámci 6. Rámcového programu ES pre výskum a vývoj technológií
  • participácia na vypracovaní Prognózy vývoja vedy a techniky na Slovensku do roku 2015
  • príprava a koordinácia cezhraničného projektu zameraného na návrh spoločnej vízie regiónov v oblasti inovácií pomocou využitia nástroja foresight
  • príprava a organizácia medzinárodných školení o technology foresight pre manažérov firiem s účasťou špičkových lektorov z popredných inštitúcií (University of Cambridge, The University of Manchester - PREST a i.) v rámci Školiaceho programu Organizácie spojených národov pre priemyselný rozvoj UNIDO o Technology Foresight
  • zastupujeme SR vo Virtuálnom centre pre Technology Foresight pre región Euroázia, ktoré je koordinované UNIDOm
  • naši pracovníci úspešne absolovali sériu školení o Technology Foresight v rámci Školiaceho programu UNIDO o Technology Foresight
  • participujeme na príprave nových foresight projektov


 
 
Aktuality
Realizujeme projekt I-SICS - podporujeme Social entrepreneurship a inovácie v sociálnej oblasti !
Realizujeme aktivity na podporu inovácií v sociálnej oblasti za účelom rozvoja nových foriem podnikania.
viac »


EVENT - Brokerage Event Food and Agriculture 2014 !!
Srdečne pozývame podniky a organizácie pôsobiace v oblastiach poľnohospodárstva a spracovania potravín na Brokerage Event, ktorý sa uskutoční 21. augusta 2014 počas výstavy Agrokomplex 2014.
viac »


Záverečná konferencia projektu InNOBorder !!
17. september 2013 - Záverečná konferencia projektu InNOBorder sa uskutoční priestoroch hotela Imperial v Ostrave v Českej republike.
viac »


Podpora podnikania, výskumu a inovácií
Sieť Enterprise Europe Network úspešne funguje aj naďalej.
viac »