English | Kontakt
Hľadaj:

Čo je foresight?

 

Súčasná situácia vyžaduje od jednotlivcov, podnikov ako aj samotných vlád krajín rýchle reakcie, no najmä kvalifikované rozhodnutia na neustále sa meniace prostredie a potenciálne hrozby, ktoré sú viac či menej známe a sme nimi obklopení na každom kroku. Ako však môžeme urobiť správne rozhodnutie v súčasnosti bez toho aby sme vedeli, kam chceme smerovať v budúcnosti?  

  • Aké odvetvia a sektory budú prioritné pre naše hospodárstvo o 15 rokov?
  • Ako by mal náš podnik reagovať na prioritizáciu týchto odvetví tak, aby bola o krok pred svojimi konkurentami?
  • Aká bude budúcnosť nášho regiónu, ktorý momentálne trpí dôsledkami finančnej krízy o 10 rokov?
  • Ako môže naša ekonomika znížiť priepasť, ktorá ju delí od vyspelých krajín podporujúcich inovácie a pripojiť sa k nim v horizonte 20 rokov?

Toto sú len príklady otázok, na zodpovedanie ktorých sa čoraz častejšie v krajinách Strednej a východnej Európy po vzore USA a západej Európy využíva nástroj foresight. Ide o prognostickú metódu, ktorej cieľom nie je stanoviť presný a jediný scénar budúceho vývoja. Foresight dosahuje najväčšiu úspešnosť združením tzv. stakeholderov za účelom prípravy viacerých scenárov budúceho vývoja či už odvetvia alebo krajiny, resp. regiónu.

Kontaktná osoba:

Ing. Štefan Hičák, PhD.

hicak@bicba.sk 
 
Aktuality
Realizujeme projekt I-SICS - podporujeme Social entrepreneurship a inovácie v sociálnej oblasti !
Realizujeme aktivity na podporu inovácií v sociálnej oblasti za účelom rozvoja nových foriem podnikania.
viac »


EVENT - Brokerage Event Food and Agriculture 2014 !!
Srdečne pozývame podniky a organizácie pôsobiace v oblastiach poľnohospodárstva a spracovania potravín na Brokerage Event, ktorý sa uskutoční 21. augusta 2014 počas výstavy Agrokomplex 2014.
viac »


Záverečná konferencia projektu InNOBorder !!
17. september 2013 - Záverečná konferencia projektu InNOBorder sa uskutoční priestoroch hotela Imperial v Ostrave v Českej republike.
viac »


Podpora podnikania, výskumu a inovácií
Sieť Enterprise Europe Network úspešne funguje aj naďalej.
viac »