English | Kontakt
Hľadaj:

Náš tím

 

Náš tím pozostáva zo skúsených odborníkov na inovácie a projektových manažérov, ktorí majú know-how z nasledovných oblastí: 

 • spracovanie strategických materiálov rozvoja inovácií  a výskumu a vývoja v SR
 • spracovanie, obsahová implementácia a riadenie projektov v rámci rôznych programov Európskej únie ako aj štrukturálnych fondov
 • sieťovanie inštitúcií a vytváranie a podpora klastrových iniciatív medzi podnikmi, univerzitami a inštitúciami VaV
 • znalosti a dlhoročné skúsenosti s fungovaním systému VaV a podpory inovácií v SR
 • znalosti a praktické skúsenosti s realizáciou projektov Rámcových programov Spoločenstva vrátane realizácie školení o riadení týchto projektov
 • poradenstvo v oblasti financovania zavádzania inovácií a transferu technológií a znalostí
 • realizácia technologických auditov vo firmách a výskumných inštitúciách
 • spolupráca s medzinárodnými organizáciami (UNIDO, Svetová banka)
 • denná spolupráca so zahraničnými partnermi na medzinárodných projektoch zameraných na podporu inovácií
 • teoretické aj praktické know-how v oblasti technology foresight (celý náš tím absolvoval odborné školenia na technology foresight ako aj participoval na realizácii konkrétnych projektov)
 • realizácia školení o technology foresight

 

Máme dlhoročné skúsenosti s prípravou, implementáciou a riadením projektov kofinancovaných zo zdrojov EÚ v rámci rôznych programov, ako napr.:

 • Programy cezhraničnej spolupráce (hranica s Rakúskom, Českou republikou, Maďarskom)
 • Interreg III A
 • Interreg III C
 • 5., 6. a 7. Rámcový program pre výskum a vývoj technológií
 • Rámcový program na podporu konkurencieschopnosti a inovácií 2007-2013 (CIP)
 • Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus
 • Paneurópska schéma na podporu podnikateľskej spolupráce
 • národné štrukturálne fondy (operačné programy zamerané na podporu inovácií v podnikoch a rozvoj podnikania) a národné fondy na podporu VaV
 • PHARE


 
 
Aktuality
Realizujeme projekt I-SICS - podporujeme Social entrepreneurship a inovácie v sociálnej oblasti !
Realizujeme aktivity na podporu inovácií v sociálnej oblasti za účelom rozvoja nových foriem podnikania.
viac »


EVENT - Brokerage Event Food and Agriculture 2014 !!
Srdečne pozývame podniky a organizácie pôsobiace v oblastiach poľnohospodárstva a spracovania potravín na Brokerage Event, ktorý sa uskutoční 21. augusta 2014 počas výstavy Agrokomplex 2014.
viac »


Záverečná konferencia projektu InNOBorder !!
17. september 2013 - Záverečná konferencia projektu InNOBorder sa uskutoční priestoroch hotela Imperial v Ostrave v Českej republike.
viac »


Podpora podnikania, výskumu a inovácií
Sieť Enterprise Europe Network úspešne funguje aj naďalej.
viac »