English | Kontakt
Hľadaj:

Služby

 

Naše služby:

 • vypracovanie projektov kofinancovaných zo zdrojov EÚ
 • kompletné riadenie projektov kofinancovaných zo zdrojov EÚ a národných zdrojov
 • implementácia projektov kofinancovaných zo zdrojov EÚ
 • sprostredkovanie kontaktov s potenciálnymi partnermi projektov alebo kooperačnými partnermi zo zahraničia
 • poradenstvo v oblasti financovania zavádzania inovácií
 • spracovanie analýz a štúdií na tému rozvoja inovácií a VaV v SR
 • služby transferu technológií a znalostí
 • školenia na tému projektového riadenia (napr. projektov Rámcových programov Spoločenstva)
 • školenia na tému foresight
 • implementácia nástroja foresight v praxi

 

Pri poskytovaní našich služieb sa orientujeme na nasledovné cieľové skupiny klientov:

 • malé a stredné podniky
 • štátna a verejná správa
 • vyššie územné celky
 • univerzity
 • organizácie výskumu a vývoja
 • Európska komisia
 • zahraničné organizácie implementujúce európske projekty
 • medzinárodné organizácie 


 
 
Aktuality
Realizujeme projekt I-SICS - podporujeme Social entrepreneurship a inovácie v sociálnej oblasti !
Realizujeme aktivity na podporu inovácií v sociálnej oblasti za účelom rozvoja nových foriem podnikania.
viac »


EVENT - Brokerage Event Food and Agriculture 2014 !!
Srdečne pozývame podniky a organizácie pôsobiace v oblastiach poľnohospodárstva a spracovania potravín na Brokerage Event, ktorý sa uskutoční 21. augusta 2014 počas výstavy Agrokomplex 2014.
viac »


Záverečná konferencia projektu InNOBorder !!
17. september 2013 - Záverečná konferencia projektu InNOBorder sa uskutoční priestoroch hotela Imperial v Ostrave v Českej republike.
viac »


Podpora podnikania, výskumu a inovácií
Sieť Enterprise Europe Network úspešne funguje aj naďalej.
viac »