English | Kontakt
Hľadaj:

Enterprise Europe Network

 

Od februára 2008 poskytuje nová iniciatíva Európskej komisie Enterprise Europe Network podnikateľom komplexné a ľahko dostupné poradenstvo a podporu v oblasti podnikania, inovácií a výskumu. Nová sieť buduje na skúsenostiach existujúcich iniciatív podporných služieb a integruje siete Euro Info centier, Centier na prenos inovácií (Innovation Relay Centers - IRC) a služby podpory účasti malých a stredných podnikov či už v 7. Rámcovom programe alebo v pripravovanom 8. Rámcovom programe HORIZON 2020. Enterprise Europe Network združuje vyše 500 organizácií so 4 000 skúsenými profesionálmi, ktorí poskytujú svoje služby v takmer 40 krajinách. V januári 2013 začalo už tretie projektové obdobie iniciatívy Enterprise Europe Network. Takto je vytvorená najväčšia sieť zameraná na pomoc a poradenstvo v oblasti politík EÚ, programov a finančných príležitostí pre MSP.


Partneri projektu

 

Služby, ktoré sieť poskytuje

  • Zvyšovanie povedomia a poskytovanie poradenstva o legislatíve EÚ, normách a politikách
  • Prístup k projektom, programom a finančným zdrojom EÚ pre podnikanie, inovácie a výskum
  • Poskytovanie internetovej platformy na výmenu ponúk a požiadaviek firiem pre cezhraničnú spoluprácu
  • Organizovanie obchodnej spolupráce medzi MSP, kontaktné stretnutia firiem a tvorba databáz pre spoluprácu
  • Podpora inovácií a medzinárodného transferu technológií, know-how a aplikácie výsledkov výskumu a vývoja
  • Špecializované poradenstvo zamerané na podporu vstupu na medzinárodné trhy nielen v rámci EÚ, ale tiež ďalej v zahraničí
  • Poskytovanie spätnej väzby Európskej komisii o dopade jej politík a iniciatív na MSP a o ich požiadavkách
     

Webstránka siete En terprise Europe Network

www.enterprise-europe-network.sk


Kontaktná osoba

Ing. Štefan Hičák, PhD.
hicakATbicba.sk

Barbora Balážová
balazovaATbicba.sk

  
 
Aktuality
Realizujeme projekt I-SICS - podporujeme Social entrepreneurship a inovácie v sociálnej oblasti !
Realizujeme aktivity na podporu inovácií v sociálnej oblasti za účelom rozvoja nových foriem podnikania.
viac »


EVENT - Brokerage Event Food and Agriculture 2014 !!
Srdečne pozývame podniky a organizácie pôsobiace v oblastiach poľnohospodárstva a spracovania potravín na Brokerage Event, ktorý sa uskutoční 21. augusta 2014 počas výstavy Agrokomplex 2014.
viac »


Záverečná konferencia projektu InNOBorder !!
17. september 2013 - Záverečná konferencia projektu InNOBorder sa uskutoční priestoroch hotela Imperial v Ostrave v Českej republike.
viac »


Podpora podnikania, výskumu a inovácií
Sieť Enterprise Europe Network úspešne funguje aj naďalej.
viac »