English | Kontakt
Hľadaj:

IRC Slovakia

 

Od roku 1997 pôsobilo v Slovenskej republike Centrum na prenos inovácií, ktoré bolo založené z iniciatívy Európskej komisie.

Projekt na Slovensku fungoval pod názvom FEMIRC Slovakia (Fellow Member to the Innovation Relay Centres - Pridružený člen k Sieti Centier na prenos Inovácií v Európe) ako konzorcium partnerov BIC Bratislava (Podnikateľské a inovačné centrum), BIC Group, Slovtechcentrum a nemecký partner VDI/VDE-IT (VDI/VDE Technologiezentrum Informationstechnik) z Berlína. Hlavnými úlohami bolo poradenstvo slovenským pracoviskám (podnikom a výskumno-vývojovým inštitúciám) v oblasti vstupu do medzinárodných projektov na vývoj technológií a výskum a transferu technológií (zo Slovenska do EU a naopak).

Od júla 2000 vystupuje Centrum na prenos inovácií - IRC Slovakia ako plný člen siete centier na prenos inovácií. V tomto období sa IRC Slovakia zameriava takmer výlučne na podporu medzinárodného transferu technológií.

 

Partneri


IRC Slovakia sa orientuje na tieto vybrané sektory hospodárstva:

  • vývoj a výroba nástrojov pre automobilový priemysel,
  • informačné a komunikačné technológie,
  • plastikársky priemysel,
  • obnoviteľné zdroje energií a konvenčná energia,
  • drevospracujúci priemysel - využitie drevnej hmoty v stavebnom priemysle,
  • biotechnológie,
  • životné prostredie,
  • nanotechnológie,
  • agropotravinárstvo.

 

Projekt IRC bol ukončený v marci 2008, kedy bola táto sieť nahradená väčšou a ešte výkonnejšou sieťou Enterprise Europe Network.

 

  
 
Aktuality
Realizujeme projekt I-SICS - podporujeme Social entrepreneurship a inovácie v sociálnej oblasti !
Realizujeme aktivity na podporu inovácií v sociálnej oblasti za účelom rozvoja nových foriem podnikania.
viac »


EVENT - Brokerage Event Food and Agriculture 2014 !!
Srdečne pozývame podniky a organizácie pôsobiace v oblastiach poľnohospodárstva a spracovania potravín na Brokerage Event, ktorý sa uskutoční 21. augusta 2014 počas výstavy Agrokomplex 2014.
viac »


Záverečná konferencia projektu InNOBorder !!
17. september 2013 - Záverečná konferencia projektu InNOBorder sa uskutoční priestoroch hotela Imperial v Ostrave v Českej republike.
viac »


Podpora podnikania, výskumu a inovácií
Sieť Enterprise Europe Network úspešne funguje aj naďalej.
viac »