English | Kontakt
Hľadaj:

CITT

 

Projekt Centrope ICT Technology Transfer Project je zameraný na rozvoj IKT sektora v CENTROPE regióne.

 

Cieľ projektu

 • Vytvoriť efektívny nástroj na transfer technológií zameraný na inovácie v informačno-komunikačných technológiách a digitálnych službách medzi malými a strednými podnikmi a výskumno-vývojovou sférou. Uvedený nástroj je geograficky zameraný na CENTROPE región (susediace regióny AT-SR-CZ-HU).
 • Vytvoriť funkčnú kooperačnú sieť podnikov a organizácií podporujúce inovácie a transfer technológií v IKT sektore v regióne CENTROPE.

 

 

Koordinátor projektu
Vienna Business Agency (AT)
http://www.wwff.gv.at

 

Partneri


Aktivity

Mapovacie štúdie a analýzy

 • Štruktúra kľúčových hráčov v oblasti IKT a ich prínos vzhľadom k regionálnemu hospodárskemu výkonu
 • Sprostredkovateľské firmy na podporu podnikania v oblasti IKT – osobitne zamerané na vzdelávanie, inovácie a cezhraničnú podporu
 • Politické pozadie IKT
 • Výmena skúsenosti a analýza dostupných údajov z IKT sektoru s cieľom:


Vyhodnotenie a syntéza uvedených analýz s cieľom definovať spoločné tematické oblasti a problémy a ich cezhraničné dopady pre každý región v CENTROPE

Vytvorenie interaktívneho portálu s webblogom zameraný na:

 • Spoluprácu IKT spoločenstiev stimulované výskumom a vývojom
 • Prevádzku nezávislej platformy pre ich spoluprácu a zdieľanie informácií
 • Prezentáciu „best practice“ a „success stories“
 • Podporu malých a stredných podnikov na získavanie EÚ grantov
 • Hľadanie vhodných partnerov na spoluprácu v daných oblastiach


Vytvorenie operatívneho viacjazyčného portálu zameraný dve cieľové skupiny:

1. Ponuka

 • výskumno-vývojové organizácie
 • univerzity
 • monitorovacie inštitúcie


2. Dopyt

 • malé a stredné podniky
 • regionálna samospráva
 • BIC
 • inkubátory, klastre
 • IRC
 • priemyselné parky


Ďalšie aktivity

 • Špecifikácia hlavných cieľov IKT siete v rámci CENTROPE regiónu
 • Špecifikácia spoločných oblastí pre transregionálnu spoluprácu vrátane rizikovej analýzy
 • Špecifikácia alternatív IKT siete pre spoluprácu
 • Hodnotenie navrhnutých alternatív pri účasti každej participujúcej krajiny a zároveň kľúčových hráčov v IKT oblasti
 • Výber najlepšej alternatívy pre založenie klastra
 • Vypracovanie podnikateľského plánu pre navrhnutú sieť
 • Schválenie výberu a príprava konkrétneho projektu na založenie IKT klastra v CENTROPE regióne

 


Web stránka projektu
www.centrope-itt.euKontaktná osoba
Ing. Ján Strelecký, CSc.
streleckyATbicba.sk

 

 

  
 
Aktuality
Realizujeme projekt I-SICS - podporujeme Social entrepreneurship a inovácie v sociálnej oblasti !
Realizujeme aktivity na podporu inovácií v sociálnej oblasti za účelom rozvoja nových foriem podnikania.
viac »


EVENT - Brokerage Event Food and Agriculture 2014 !!
Srdečne pozývame podniky a organizácie pôsobiace v oblastiach poľnohospodárstva a spracovania potravín na Brokerage Event, ktorý sa uskutoční 21. augusta 2014 počas výstavy Agrokomplex 2014.
viac »


Záverečná konferencia projektu InNOBorder !!
17. september 2013 - Záverečná konferencia projektu InNOBorder sa uskutoční priestoroch hotela Imperial v Ostrave v Českej republike.
viac »


Podpora podnikania, výskumu a inovácií
Sieť Enterprise Europe Network úspešne funguje aj naďalej.
viac »