English | Kontakt
Hľadaj:

RIS INSTIT

 

V júni 2005 bol zahájený projekt Rozvoj a implementácia regionálnej inovačnej stratégie v Trenčianskom regióne.

 

Ciele projektu

 • Rozvoj regionálnej inovačnej stratégie, ktorá je široko podporovaná a akceptovaná regiónom. Zdokonalenie politík spojených s procesom inovácie v trenčianskom regióne.
 • Zužitkovanie zdrojov v trenčianskom regióne s cieľom napomôcť ekonomickému rozvoju regiónu. Zdokonalenie formálnej a neformálnej spolupráce medzi univerzitami, výskumno-vývojovými organizáciami, malými a strednými podnikmi, korporáciami vyspelých technológií, vzdelávacími inštitúciami.
 • Zlepšenie schopnosti trenčianskeho regiónu efektívne absorbovať prostriedky z európskych fondov najmä pre tie projekty, ktoré budú mať vplyv na zlepšenie inovácií v regióne.
 • Zlepšenie podmienok pre proces celoživotného vzdelávania najmä vo vzťahu k podnikaniu, technologickým a netechnologickým inováciám, s cieľom zabezpečiť udržateľný inovačný rozvoj v regióne cez vytvorenie zásoby vzdelaných a zručných ľudských zdrojov.

 

Partneri

Aktivity

 • Transfer skúseností z regionálnych inovačných politík z vyspelých regiónov EU
 • Vytvorenie transregionálnej kooperácie.
 • Rozvoj povedomia v trenčianskom regióne a dosiahnutie konsenzu nutnosti existencie regionálnej inovačnej stratégie.
 • Realizácia analytickej štúdie ekonomického a pracovného trhu a problematiky politík vo vzťahu k súčasnému stavu trenčianskeho regiónu.
 • Realizácia analytickej štúdie požiadaviek spoločností v regióne a identifikácia bariér implementácie inovácií do praxe.
 • Hodnotenie existujúcej technologickej kapacity a podpora infraštruktúry v trenčianskom regióne a posúdenie jej vhodnosti ako základ pre udržateľný rast.
 • Pomocou metódy „technology foresight“ navrhnúť krátkodobý a strednodobý inovačný akčný plán pre trenčiansky región zlučiteľný s prijateľnou budúcou dlhodobou víziou regiónu.
 • Vytvoriť zásobník pilotných projektov na základe navrhnutého plánu.

 

Trvanie projektu: jún 2005 - január 2008


Web stránka projektu
http://ris.instit.sk


Kontaktná osoba
Ing. Ján Strelecký, CSc.
streleckyATbicba.sk

 

 

  
 
Aktuality
Realizujeme projekt I-SICS - podporujeme Social entrepreneurship a inovácie v sociálnej oblasti !
Realizujeme aktivity na podporu inovácií v sociálnej oblasti za účelom rozvoja nových foriem podnikania.
viac »


EVENT - Brokerage Event Food and Agriculture 2014 !!
Srdečne pozývame podniky a organizácie pôsobiace v oblastiach poľnohospodárstva a spracovania potravín na Brokerage Event, ktorý sa uskutoční 21. augusta 2014 počas výstavy Agrokomplex 2014.
viac »


Záverečná konferencia projektu InNOBorder !!
17. september 2013 - Záverečná konferencia projektu InNOBorder sa uskutoční priestoroch hotela Imperial v Ostrave v Českej republike.
viac »


Podpora podnikania, výskumu a inovácií
Sieť Enterprise Europe Network úspešne funguje aj naďalej.
viac »