English | Kontakt
Hľadaj:

Fit for Europe

 

Cieľom projektu Fit for Europe bola podpora kooperácie medzi existujúcimi alebo potenciálnymi regionálnymi priemyselnými klastrami v EÚ 15 a klastrami alebo sektorovými koncentráciami malých a stredných podnikov v kandidátskych krajinách za účelom podpory obchodu a dlhodobej spolupráce medzi podnikmi.

 

Cieľovými skupinami boli malé a stredné podniky v týchto krajinách a regiónoch:

A Niederösterreich : B Wallonie, Limburg : CY All Cyprus : CZ Moravian – Silesian Region, Liberec Region : D Aachen : E Murcia, Castilla y León, Andalucia : EE Narva : F Basse – Normandie, Pas de Calais : FIN Jyväskylä : H South Great Plain : I Emilia – Romagna, Valle d´Aosta, South Piedmont : PL South Poland, Wielkopolska, Opole – Silesia, West Pomerania, Lublin, Pomerania : RO Nord – Vest, Nord – Est, Vest : S South East Sweden : SK Prešov, Bratislava, Trnava 

 

Hlavná náplň projektu

    • organizovanie podujatí matchmakingového typu pre malé a stredné podniky alebo participácia firiem na špecializovaných regionálnych výstavách a veľtrhoch na princípe vopred dohodnutých stretnutí


Výsledky projektu

  • posilnenie spolupráce medzi 19 odvetviami v regiónoch EÚ 15 a kandidátskych krajín;
  • lepšia informovanosť 840 malých a stredných podnikov (jedného podujatia sa zúčastni cca 80 firiem) o možnostiach podnikania medzi východom a západom;
  • zorganizovanie 14 veľtrhov matchmakingového typu a kolektívna participácia na špecializovanom regionálnom veľtrhu;
  • transfer metodológie klastrov do kandidátskych krajín

 

Kontaktná osoba

Ing. Ján Strelecký, CSc.

streleckyATbicba.sk

  
 
Aktuality
Realizujeme projekt I-SICS - podporujeme Social entrepreneurship a inovácie v sociálnej oblasti !
Realizujeme aktivity na podporu inovácií v sociálnej oblasti za účelom rozvoja nových foriem podnikania.
viac »


EVENT - Brokerage Event Food and Agriculture 2014 !!
Srdečne pozývame podniky a organizácie pôsobiace v oblastiach poľnohospodárstva a spracovania potravín na Brokerage Event, ktorý sa uskutoční 21. augusta 2014 počas výstavy Agrokomplex 2014.
viac »


Záverečná konferencia projektu InNOBorder !!
17. september 2013 - Záverečná konferencia projektu InNOBorder sa uskutoční priestoroch hotela Imperial v Ostrave v Českej republike.
viac »


Podpora podnikania, výskumu a inovácií
Sieť Enterprise Europe Network úspešne funguje aj naďalej.
viac »