English | Kontakt
Hľadaj:

FutureFood6

 

Cieľom projektu FutureFood6 je navrhúť metódou foresight postupnosť krokov a aktivít, ktoré povedú k rastu bezpečnosti a kvality potravín a tým k posilneniu konkurencieschopnosti potravinárskeho priemyslu v šiestich partnerských krajinách strednej a východnej Európy.

 

Čiastkové ciele projektu

 • identifikácia komparatívnych výhod v potravinárskom priemysle v partnerských krajinách v kontexte kvality a bezpečnosti potravín,
 • efektívnejšie využitie výsledkov vedy, aplikácie technológií a inovácií politickou sférou a podnikateľmi,
 • založenie Platformy pre kvalitu a bezpečnosť potravín, ktorá by uľahčila networking a kooperáciu medzi šiestimi partnerskými krajinami CEE.

 

Tematické zameranie projektu

 • celý potravinový reťazec (koncept "farm-to-fork")
 • kľúčové horizontálne technológie v potravinárskom priemysle majúce v budúcnosti značný vplyv na kvalitu a bezpečnosť potravín (biotechnológie, technológie balenia, informačno-komunikačné technológie, technológie merania a testovania potravín a i.)
 • spotrebitelia, ktorých správanie je jedným z kľúčových faktorov budúceho vývoja potravín

 

Partneri

 

Aktivity

 • vytvorenie národných expertných panelov a mobilizácia hráčov zainteresovaných v oblasti potravín
 • séria foresight workshopov zameraných na socio-ekonomické scenáre rozvoja potravinárskeho priemyslu v CEE
 • rozhovory s odborníkmi v oblasti kvality a bezpečnosti potravín
 • online prieskum kľúčových technológií v potravinárstve
 • foresight workshop zameraný na "future visions"
 • road mappingové aktivity
 • sumarizácia výsledkov a návrh odporúčaní pre ministerstvá zodpovedné za potravinársku politiku 

 

Trvanie projektu: február 2007 - január 2009

 

Webstránka projektu

www.futurefood6.com

 

Kontaktná osoba

 

Ing. Ján Strelecký, CSc.

streleckyATbicba.sk 
 
Aktuality
Realizujeme projekt I-SICS - podporujeme Social entrepreneurship a inovácie v sociálnej oblasti !
Realizujeme aktivity na podporu inovácií v sociálnej oblasti za účelom rozvoja nových foriem podnikania.
viac »


EVENT - Brokerage Event Food and Agriculture 2014 !!
Srdečne pozývame podniky a organizácie pôsobiace v oblastiach poľnohospodárstva a spracovania potravín na Brokerage Event, ktorý sa uskutoční 21. augusta 2014 počas výstavy Agrokomplex 2014.
viac »


Záverečná konferencia projektu InNOBorder !!
17. september 2013 - Záverečná konferencia projektu InNOBorder sa uskutoční priestoroch hotela Imperial v Ostrave v Českej republike.
viac »


Podpora podnikania, výskumu a inovácií
Sieť Enterprise Europe Network úspešne funguje aj naďalej.
viac »