English | Kontakt
Hľadaj:

Vitajte na stránkach BIC GROUP

 

Spoločnosť BIC Group s.r.o. pôsobí na trhu konzultačných spoločností od roku 1993. História našej spoločnosti sa začala už v roku 1991 kedy Slovensko navštívili predstavitelia Európskej podnikateľskej a inovačnej siete (European Business and Innovation Network - EBN) s cieľom založiť tu národnú pobočku podnikateľských inovačných centier (Business Innovation Center - BIC). V roku 1992 začali svoju činnosť ďalšie spoločnosti a v roku 1993 došlo ku celkovej konsolidácii spoločností a založeniu materskej spoločnosti BIC Group, s.r.o.

Náš cieľ

Naším cieľom je podpora rozvoja inovačných aktivít na Slovensku prostredníctvom  podpory zapájania slovenských podnikov, univerzít a výskumných inštitúcií do projektov financovaných z európskych zdrojov či štrukturálnych fondov. Našou misiou je napomáhať týmto inštitúciám pri transfere znalostí a technológií s cieľom zvýšiť ich konkurencieschopnosť a inovačné kapacity.

Za účelom realizácie týchto cieľov sa ako partneri či koordinátori zúčastňujeme mnohých medzinárodných projektov, ktoré sú zamerané na podporu inovačnej infraštruktúry, regionálneho rozvoja a inovačných aktivít na Slovensku.

 

Foresight

Hlavným ťažiskom nášho pôsobenia sú v súčasnosti projekty využívajúce nástroj foresight na zvýšenie inovatívnosti sektorov či regiónov. Pravdepodobne ako jediná spoločnosť na Slovensku podporujeme slovenské firmy vo vzdelávaní v tejto problematike, keďže už niekoľko rokov organizujeme medzinárodné školenia zamerané na korporátny foresight s účasťou špičkových zahraničných lektorov v tejto oblasti.

 

Náš tím

Náš tím tvoria skúsení odborníci na inovácie a projektoví  manažéri, ktorí majú dlhoročné know-how v oblasti podpory rozvoja inovácií a výskumu a vývoja ako aj praktické skúsenosti s riadením mnohých projektov zameraných na túto tému.

Kontakt

02/3233 5101


Enterprise Europe Network

Iniciatíva Európskej komisie poskytujúca poradenstvo a podporu v oblasti podnikania, inovácií a výskumu. Podnikom ponúkame služby v oblasti transferu technológií, zavádzania inovácií a účasti vo výskumných projektoch. viac »

Čo je foresight?

viac »

FutureFood6

Projekt 6. Rámcového programu pre výskum a vývoj technológií, ktorý má za cieľ využitím nástroja foresight navrhnúť kroky a aktivity k zvýšeniu bezpečnosti a kvality potravín a tým k posilneniu konkurencieschopnosti v šiestich partnerských krajinách strednej a východnej Európy. Projekt koordinuje Organizácia spojených národov pre priemyselný rozvoj. viac »

Foresight Trainings

Program školení o technology foresight zameraný na krajiny Strednej a východnej Európy a novovzniknuté štáty. viac »

IRC Slovakia

viac »
 
 
Aktuality
Realizujeme projekt I-SICS - podporujeme Social entrepreneurship a inovácie v sociálnej oblasti !
Realizujeme aktivity na podporu inovácií v sociálnej oblasti za účelom rozvoja nových foriem podnikania.
viac »


EVENT - Brokerage Event Food and Agriculture 2014 !!
Srdečne pozývame podniky a organizácie pôsobiace v oblastiach poľnohospodárstva a spracovania potravín na Brokerage Event, ktorý sa uskutoční 21. augusta 2014 počas výstavy Agrokomplex 2014.
viac »


Záverečná konferencia projektu InNOBorder !!
17. september 2013 - Záverečná konferencia projektu InNOBorder sa uskutoční priestoroch hotela Imperial v Ostrave v Českej republike.
viac »


Podpora podnikania, výskumu a inovácií
Sieť Enterprise Europe Network úspešne funguje aj naďalej.
viac »